cennik przeprowadzenia przeglądów rejestracyjnych A B T

guzik do automatycznego połączenia ze smartfona do stacji kontroli pojazdów częstochowa

Poniżej przedstawiamy cennik obowiązujący w naszej stacji kontroli pojazdów w Częstochowie. Zgodnie z ustawą o stacjach diagnostycznych w każdej stracji w Polsce obowiązuje ten sam cennik.

Zmiana zasad w CEPiK od 13 listopada 2017 powoduje pobieranie opłaty za badanie przed jego wykonaniem.

Poz.
DZ.U.

Wyszczególnienie

Cena

Cena łącznie

1

Okresowe badanie techniczne:

1.1

motocykl, ciągnik rolniczy

62,00

62,00 

1.2

samochód osobowy, samochód ciężarowy i specj.: do 3,5 t

98,00
 

98,00 

1.2

1.15

samochód osobowy

pojazd przystosowany do zasilania gazem

98,00 63,00

161,00

1.2

6.2

samochód osobowy

taksówka osobowa lub bagażowa

98,00

42,00

140,00 

1.2

6.6

samochód osobowy

samochód do nauki jazdy lub przeprow.egzaminu państw.

98,00

48,00

146,00

1.2

1.15

6.2

samochód osobowy

pojazd przystosowany do zasilania gazem taksówka osobowa lub bagażowa

98,00

63,00

42,00

203,00

1.2

1.15

6.2

samochód osobowy

pojazd przystosowany do zasilania gazem

samochód do nauki jazdy lub przeprow. egzaminu państw.

98,00

63,00

48,00

209,00

1.22

motorower

50,00

50,00 

2

Ponowne sprawdzenie mechanizmów i zespołów w pojeździe, w którym stwierdzono usterki w trakcie badań technicznych w zakresie:

2.1

skuteczności i równomierności działania hamulców

20,00

 20,00

2.4

ustawienia i natężenia świateł drogowych i świateł mijania

14,00

14,00 

2.5

połączeń układu kierowniczego oraz jałowego ruchu koła kierownicy, luzów w zawieszeniu

20,00

20,00 

2.6

toksyczności spalin

14,00

 14,00

2.7

poziomu hałasu

20,00

20,00 

2.9

działania amortyzatorów jednej osi

14,00

 14,00

2.10

wszystkich innych usterek łącznie

20,00

20,00 

4

Dodatkowe badanie techniczne pojazdu skierowanego przez organ kontroli ruchu drogowego w razie uzasadnionego przypuszczenia, że zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochrony środowiska:

4.1

określone usterki techniczne, warunki techniczne (osobno za każde określone warunkitechniczne lub badany układ czy zespół pojazdu)

20,00

20,00 

4.2

po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)

94,00

94,00 

7.1

sprawdzenie prawidłowości przystosowania pojazdu silnikowego do ciągnięcia przyczepy

35,00 

35,00